Skip to main content

SolidWorks PDM (Conisio)

Varför krångla till det?

SolidWorks PDM

Ett dokumenthanteringssystem, som är baserat på beprövad teknologi. Användargränssnittet är helt integrerat i Utforskaren i Windows (Microsoft Explorer®). 

Läs mer hur vi underlättar hanteringen av dokument för dig och ditt företag.


Nyheter

Nu finns SPDM 2024 med många nya funktioner

För SPDM 2023

För SPDM 2022

För SPDM 2021

För SPDM 2020

För SPDM 2019

Detaljerna räknas

Enkelheten är smartast!

Vare sig Ni jobbar med CAD ritningar eller enkla Word dokument så behöver alla dokument ha sin egen plats där de sparas.
Vad skulle hända om man lade alla böcker i ett bibliotek i en enda stor hög?
Böckerna finns där men är näst intill omöjliga att hitta.

Lösningen är SolidWorks PDM (Conisio)!

Vill du också komma igång med dokumenthantering?