Skip to main content

Dokumenthantering

Dokumenthanteringsystem är informationssystem för att administrera dokument och andra elektroniska media inom en organisation. Detta innefattar hantering av arbetsflöden för kollaborativ redigering, versionshantering, granskning, elektronisk publicering, mm.

Konsultation

Swärd Consulting har hjälpt många kunder med en oberoende utvärdering av dokumenthanteringssystem, det är viktigt för oss att kunden gör rätt val för att båda parter ska bli nöjda. Vi hjälper även till med förstudier, kopplingar till andra system, databaskopplingar, installationer, installations paketeringar och dokumentation.

Solidworks PDM / Conisio

Swärd Consulting har valt att jobba med Solidworks PDM som tidigare hette Conisio. Vi har följt Conisio ifrån starten då det var ett svenskt bolag som växte starkt och nu ägs av SolidWorks och går under namnet Solidworks PDM (SPDM), detta medför att det finns stora resurser bakom produkten. Vi gör anpassningar i produkten efter kundernas önskemål.

Vi säljer även egenanpassade moduler till SPDM, hör av er så kan vi berätta mer och hjälpa er hitta de verktyg som passar er bäst.

Behöver Ni rådgivning vid eventuell uppdatering?