Skip to main content

Förstudie Dokumenthantering

En grundligt utförd förstudie är en viktig förutsättning för en framgångsrik implementering av nya lösningar.
Men vad är egentligen en förstudie? Och vad måste man vara extra uppmärksam på för att lyckas?

Med en bra början är halva jobbet gjort. Så lyder ett gammalt ordspråk som fortfarande är högst relevant.

Vad är en förstudie

En förstudie är i grund och botten en grundlig genomgång av kundens miljö och av förhållanden som är av betydelse för lösningen. Det är ofta en kombination av observationer, undersökningar och intervjuer som bidrar till en beskrivning som är så nära ”kundens verklighet” som möjligt.


Vi vill ha...

... ett aktivt samarbete med våra kunder, ju bättre vi känner våra kunder och förstår deras  förutsättningar  och interna processer, desto bättre förutsättningar finns för att rätt lösning implementeras. En lösning som stöder verksamhetens behov och som är hållbar.

Syftet är...

... att garantera kvalitet, funktionalitet, användarvänlighet och infriande av förväntningar och få en smidig övergång till en ny lösning som motsvarar behovet.

För att skapa ett framgångsrikt företag så krävs det att alla arbetar tillsammans, det krävs också att man har en bra
kommunikation, att alla känner sig delaktiga och att man strävar mot samma mål.

Frågor eller funderingar?