Skip to main content

Nyheter i SolidWorks PDM 2019

 • Notifikations villkor som bygger på användare eller ex datakorts variabel
 • Korteditorn har nu Undo (2018)
 • Branching and Merging (Förgrening och sammanslagning)(2018)
 • Detaljerat varningsmeddelande visas när nått är fel (2018)
 • Ändra historiska kommentarer
 • Mixade inloggningstyper, ex AD samt Conisio inloggning
 • Förbättrad behörighetskontroll (2018)
 • Kvalitetsförbättringar
 • Förbättringar i Kopiera träd/ Copy Tree (2018)
 • Omarbetat och nytt Webgränssnitt

1.  Korteditorn har nu Undo.

Kommandot Undo ger dig nu möjligheten att ångra ändringar gjorda i Korteditorn på aktivt kort. 

Ångra ändringar genom att:

 • Klicka: Edit > Undo.
 • Klicka: Undo i Huvudverktygsfält.
 • Ctrl + Z. 

OBS! Sparas ändringarna gjorda i Korteditorn så kan man inte ångra ändringarna. 

Stödjer undo för:

 • Editering av kort via kontrollegenskaper och kort egenskaper.
 • Lägga till och editera kortkontroller.
 • Flytta och ändra storlek på kortkontroller. 

Vid ångra/ Undo av en ändring så kan man inte backa tillbaka till utförda ändringen.

2.  Förgrening och sammanslagning

Förbättrad hantering av olika konstruktionsändrings scenarier inklusive flera designförbättringsmetoder, tekniska förändringsförfrågningar och arbete med externa designkonsulter. 
Gör flera designförslag utan att ta ut en revison, PDM systemet håller reda på filerna som du förgrenat (Branching). Via sammanslagning (Merging) kan filerna du utgått ifrån ersättas. 

3.  Detaljerat Varnings Meddelande

Nu visas ett mer detaljerat varningsmeddelande när nått är fel.
Om en eller flera villkor inte uppfylls visas kolumnen Varningar (Warnings). 

Klicka på hyperlänken/ varningssymbolen för att få en mer detaljerad information kring villkoren som inte är uppfyllda. 
Baserat på de villkor som definieras i övergången innehåller varningen detaljer som villkorstyp, jämförelsekriterier, värde och konfigurationsdetaljer.  

4.  Förbättrad tilldelning av specifika mapptillstånd

Det går nu att ställa in särskilda mapprättigheter på flera mappar samtidigt. 
Kunde endast göras på en mapp i taget innan. 
På fliken Tilldelade mapprättigheter väljer du ett av följande för att välja flera mappar: 

 • Shift + click
 • Ctrl + select
 • Left-drag

 De tilldelade behörigheterna visas vid Mapptillståndet. Statusen för kryssrutan ändras när mapptillståndet för vald mapp ändras. 

5.   Förbättrad behörighetskontroll

Admin användaren kan nu ge användare tillåtelse att ångra in och ut  checkning av filer som checkats in eller ut av andra användare. Vald som standard för administratörsanvändaren. 

Med detta tillstånd kan användarna göra följande med de filer som checkas ut av andra användare: 

 • Ångra Checka ut eller Checka in på filer på samma maskin och i samma valvvy.
 • Ångra Checka ut av filer på en annan maskin och i en annan valvvy. 

När en användare ångrar Checka ut av filer, utcheckade av en annan användare läggs detaljerna till i historiken. 

6.  Kvalitetsförbättringar

Du kan öppna sökresultat via sökverktyget i Microsoft Excel eller exportera dem som ett komma separerat värde (.csv) -fil.
De öppna sökresultaten och exportera sökresultatkommandon finns på verktygsfältet Sök.

Du kan kopiera länkar till filer och klistra in dem som meddelandemeddelanden till dina kollegor. Högerklicka på en fil, välj Kopiera länk och klistra in länken i det nya meddelandet. När du klickar på länken navigeras du till lämplig fil i valvet.

7.  Förbättringar i Kopiera träd/ Copy Tree

I fildata-kortet kan man nu lägga till fält som via Kopiera träd får ett dynamiskt värde. Tidigare kunde enbart statiska värden sättas. 

För att sätta dynamiskt värden i Copy Tree:

 1. I administrationsverktyget kan du via användare eller grupper välja Inställningar, välj Kopiera träd i dialogrutan. Under Filtyper väljer du Ny.
 2. Klicka på Ny variabel och välj en fördefinerad variabel från listan.
 3. För att tilldela ett Värde, klicka under Värde intill vald Variabel.

Dynamiska värden som kan väljas:

 • Aktuell tid / Current time
 • Fil namn / File Name
 • Fil namn utan filendelse / File name without extension
 • Sökväg / File Path
 • Inloggad användare / Logged in user
 • Målfilnamn / Target File Name
 • Målfilnamn utan filendelse / Target File name without extension
 • Sökväg Målfilnamn / Target File Path
 • Dagens datum / Today's date
 • Användare – fullständigt namn / User - Full name
 • Användar – initialer / User - initials
 • Användar – data / User - User data 

8.  Stöd för refererade filer

När CAD filer som inte är Solidworks filer chekas in kommer dom listas som CAD  referenser, men placera filerna i valvet innan de checkas in så att de hänvisas från valvet. Du behöver inte skapa några användardefinierade referenser. Filerna kommer att listas som referenser överallt, gäller även om filerna ligger som exempelvis delsammanställning till en SolidWorks sammanställning eller parter.

Stödjer följande filformat genom 3D Interconnect:

Autodesk Inventor          IPT, IAM, DWG
CATIA V5                        CATPART, CATPRODUCT
PTC/CREO                       PRT, PRT., XPR, ASM., XAS
Siemens NX                     PRT
SOLID Edge                     PAR, PSM, ASM