Skip to main content

SolidWorks PDM   (f.d. Conisio) 

SolidWorks PDM som dokumenthantering?

SolidWorks PDM (Conisio) är ett dokumenthanteringssystem, som är baserat på beprövad teknologi. Användargränssnittet är helt integrerat i Utforskaren i Windows (Microsoft Explorer®). 

SolidWorks PDM (Conisio) är därför naturligt lätt att lära och använda för praktiskt taget alla. Om du är CAD-användare erbjuder SPDM många fördelar, t ex möjlighet att direkt från Utforskaren uppdatera ritningsattribut utan att du ens behöver starta CAD-programmet. SPDM kräver inga kostsamma anpassningar av befintliga applikationer. Den välkända Windows-miljön känns naturlig för användaren, vilket minimerar behovet av utbildning och höjer produktiviteten. 

SolidWorks PDM betalar sig därför snabbt. 

Vem har användning för SolidWorks PDM (Conisio) ?

I de flesta företag och andra organisationer finns en mängd olika verksamheter och därmed skiftande behov och önskemål för hantering av alla slags dokument. I denna process kan misstag bli mycket kostsamma. Kostnaderna ökar exponentiellt, ju längre tid det tar att spåra och återställa gjorda fel, och stiger även med ökande antal filer och användare. SolidWoks PDM (Conisio) är den kompletta och lättanvända lösningen för alla som, enskilt eller i projektform, vill skapa och uppdatera dokument, och som vill titta på, söka efter och hantera tidigare versioner av dokument, utan att varje gång behöva döpa om dem. 


Säker åtkomst.

Skydda dina filer genom att erbjuda en säker lösning,
över ett nätverk eller via webben. Du kan också
erbjuda åtkomst till partners, kunder, konsulter mm


Användarvänligt användargränssnitt i Utforskaren

Många tycker att det är jobbigt att få nya programvaror installerade på sina datorer. SPDM använder sig av ett bekant utseende eftersom det är helt integrerat i utforskaren i Windows (Microsoft Explorer®). 

SolidWorks PDM är därför naturligt lätt att lära och använda för praktiskt taget alla. 
Detta medför att du hanterar filer i SolidWorks PDM på samma sätt som i utforskaren, medan SolidWorks PDM gör filerna intelligenta för en kraftfull och enkel dokumenthantering.

Om du är CAD-användare erbjuder SolidWorks PDM många fördelar, t ex möjlighet att direkt från Utforskaren uppdatera ritningsattribut utan att du ens behöver starta CAD-programmet.

 


Rättigheter

Sätt rättigheter på grupp och användarnivå

SolidWorks PDM (Conisio) är uppbyggt på att all data sparas i ett centralt filvalv och en SQL databas. Allting är kontrollerat av rättighetsinställningar på filer, kataloger och andra verktyg.

Möjligheten är oändlig för att grupper eller personer skall få rätt information till sin arbetsuppgift.


Historik

Hjälp ditt designteam undvika att skriva över filer, samt hjälpa inköp och tillverkning med beställning och få fram den rätta delarna.
Allting som görs i dokumenten eller i fildatakorten sparas i SPDM historik. Detta gör att man även kan backa i versioner som gjorts och blivit felaktiga.

All information visas här, vad som hänt med filen, vilken användare som gjort vad, när det skedde osv.


Referenshantering

Referenshantering för Office, AutoCAD, Inventor och Solidworks filer.

När man arbetar med CAD filer är det viktigt att man har referenshantering till ritningar, parter och sammanställningar. SPDM hanterar allt detta utan att användaren behöver tänka på någonting.


Arbetsflöde med rättigheter

Automatiserad godkännandeprocess: Conisio stöder automatiserar funktioner som meddelanden "engineering change notice" (ECN) / "engineering change order" (ECO) processer, samt integration och anslutning till MRP och ERP-system. 
Arbetsflöde diagram definiera stigar dokument och relaterad information genom olika processer, tillsammans med ansvariga personer och deras nyttjanderätt (läsa, ändra, godkänna, etc.). Automatiska e-postmeddelanden snabbt till teammedlemmarna på åtgärder som krävs i vissa stadier, medan en översikt över projektets status höjdpunkter flaskhalsar för chefer.

Conisio kan hantera olika typer av arbetsflöde i ett och samma filvalv. I arbetsflödet styr man rättigheter vad gruppen eller användaren skall få göra. Man kan på ett enkelt sätt i användargränssnittet se hur långt dokumentet har kommit i arbetsflödet.


Till vilka företag passar SPDM

Solidworks PDM passar de flesta företag som behöver på ett enkelt sätt hålla reda på dokument av olika slag. SPDM hanterar AutoCAD, Mechanical Desktop, Inventor, SolidWorks, SolidEdge, Microsoft Office, Bilder mm. Mer än 250 olika filtyper kan man förhandsgranska i den inbyggda viewern.


Microsoft Ofice Add-in

Microsoft Office-tillägg lägger till en SPDM ribbon till Microsoft Word, Excel, och PowerPoint®. Från ribbon fältet, kan användare utföra SPDM operationer och se information om filen öppen iden öppnade  Microsoft Office-programvaran.

Användarna behöver inte fler licenser för att använda Microsoft Office-tillägget, men en giltig SPDM klient. Du kan installera Microsoft Office-tillägget när du installerar SPDM,  när du installerat din Add-in, visas den i ribbon fältet på en egen flik.

 Med Microsoft Office-tillägget kan användare:

• Checka ut, checka in, och ångra utcheckning.
• Få den senaste eller föregående filversioner.
• Visa och redigera fildatakorts information.
• Ändra Status.
• Åtkommst till Sökverktyget.
• Se filerna i Utforskaren.

Fördelar med Add-in:

• Enklare att checka ut/ in Microsoft Office-filer.
• Vid ändringar på en fil som du glömt checka ut kan ändringarna nu sparas i samband med att filen checkas ut i efterhand.
• Möjligheten att komma åt äldre versioner av filer.
• Möjligheten att ändra status i arbetsflödet. 


Versionsvisning

Som kolumn in utforskaren.

För att förbättra cache hanteringen och medvetenhet, visas versionsinformationen i Utforskaren och i sökhanteringen.
Administratören kan lägga till kolonnen Versionsnummer, kolumnen visar den lokala versionen samt senast sparad version på servern numeriskt.
Användare kan sortera filer i listan genom att klicka på kolumnen versionsnummer.  

Ikon på versions fliken.

Ikonen på fliken Version visar snabbt och överskådligt en fils status. 

Ikonen visas när du:
• Inte valt en fil.
• Valt en mapp.
• Markerat flera filer.

Dessutom, om du väljer en fil som inte har den senaste lokala versionen, kommer ett varnings Meddelande visas.


Synlighet av filer som ej varit incheckade.

För att göra det lättare att samordna filnamn och projektarbeten, kan administratörer ge användare och grupper tillåtelse att se nya filer
som inte blivit incheckade ännu. Det är filer som andra användare har lagt till valvet, men som ännu inte har kontrollerats. 
I tidigare versioner kunde enbart administratörer se dessa filer. Att synliggöra dessa filer för utvalda användare bidrar till att förebygga problem 
som dubbla filer och redundant artikelnummer. Detaljerna i filen visas i kursiv stil i Utforskaren och i sökresultaten, filerna är även låsta för åtgärder.

Information som visas i filvyn eller sökresultatet:
• Visar vem som skapat filen under Checked Out By.
• I kolumnen Version Number visas en iconbild, vilket betyder att filen inte finns i valvet eller är en ny fil som inte är incheckad.

Information som visas på fliken Version:


Web2 Klient

Web2 klient är en webbklient som låter användare ansluta till SPDM's valv från de flesta enheter med en webbläsare.
Web2 klient är bra för externa och interna användare som inte är anslutna till kontorets nätverk eller som har ett operativsystem som inte stöds.
Användarna kan ansluta till SPDM valvet från en mobil digital enhet såsom en iPhone® för att bläddra i mappar, visa filinformation och miniatyrer, söka, och byta fil status.

Nu även möjlighet att ladda upp flera filer eller hel struktur. Välj vilka kolumner som du vill visa. Rullista i fönster istället för att visa 10,50,100 filer i taget. 

Swärd Consulting AB
Hamngränd 6
721 30 Västerås | Sweden

www.swardconsulting.se                Tel. +46 (0) 70 6770233