Skip to main content

Nyheter i SolidWorks PDM 2020

 

Snabbare inladdning

Nu laddas data in i bakgrunden så visningen av filer och mappar är snabbare, samt visningen av innehåll i flikarna som Datakort, Ingår i, Består av mm. Prestandan är avsevärt förbättrad för mappar med ett stort antal filer eller för databasservrar med hög fördröjning.
Bläddra igenom flikarna PDM Projects (PDM-projekt), BOM, Where Used (Användningsplats) och Contains (Innehåller), medan fildata laddas asynkront.
Du kan söka snabbare i PDM-valvet eftersom du inte längre behöver vänta på inläsning av all data.

Ny snabbsökning

Förbättrat sökgränssnitt, sök snabbt direkt i Utforskaren i Windows utan att öppna fler fönster.
Sök efter flera variabler samtidigt med valfri kombination av operatörer, t.ex. text& text2 | text3 !text4 (AND, OR, and NOT) .
Senaste fem sökningarna ligger kvar i listan.
Förfinar därmed sökningen och hittar rätt produktdata snabbare och enklare.
Skapa en lista med max 5 variablar som är fördefinierade i snabbsökningen.

Flerfältssökning

Numera kan du söka efter flera olika fördefinerade variabler i ett fält

Operatörerna AND, OR och NOT

I vanliga sökningen kan nu operatörerna AND (&), OR (|) och NOT (!) användas

Ändra kolumnordningen i sökresultaten. 

Du kan ordna om kolumnerna i sökresultaten som visas vid sökning. SOLIDWORKS PDM sparar ändringarna i kolumnordningen.  

Villkor för underordnade referensstatusar

Definiera villkor baserat på tillståndet för underordnade referenser.
Förhindra att en överordnad fil flyttas genom ett arbetsflöde om de underordnade referenserna inte matchar det angivna villkoret. Du kan till exempel inte flytta en PDF till statusen ”godkänd” om dess underordnade ritning fortfarande är ”under utveckling”.
Detta skapar mer exakta produktarbetsflöden baserat på relationen mellan överordnad och underordnad status.

Ny Logg vy

Du kan se namnet på den inloggade användaren i File Explorer och välja att logga ut.
Håll muspekaren över för att se namnet på den inloggade användaren, klicka för att få valet att Logga Ut.

                                                 

Skalbara dialogrutor

Ett flertal dialogrutor kan nu ändras i storlek, några exempel:
Redigera variabel (Edit Variable) / Indexeringsinställningar (Indexing Settings) / Anpassningsbara kolumner (Customizable Columns) / Redigera mall (Edit Template).

Ny History flik i WEB2

I WEB2 visas nu en skrivskyddad vy av historiken. Fliken Historik är tillgänglig i fildetaljvyn, den visar tabellvyn som inkluderar händelsekolumnen och anpassningsbara kolumnerna: Version/ User/ Date/ Comment

Lista med filer för nedladdning i SolidWorks PDM WEB2

Granska listan över filer som ska hämtas med valet Download with References (hämta med referenser), ett antal inställningar för visningen kan göras.
Kolumnerna i listan kan anpassas med valet Show More – Choose Columns
Spara tid genom att granska dina filer för att se om de innehåller korrekta data innan du påbörjar en stor nedladdning.

Fliken Materialspecifikation i SolidWorks PDM WEB2

Få tillgång till beräknade materialförteckningar, materialförteckningar för svetskonstruktion, svetskaplistor och SOLIDWORKS-materialförteckningar i skrivskyddad vy i SOLIDWORKS PDM Professional Web2.
Visa materialspecifikationer från valfri enhet med valfri skärmlayout genom responsiv konstruktionsteknik.