Skip to main content

 


Nyheter i SolidWorks PDM 2023

Prestanda förbättringar

Betydande prestandaförbättringar med svarstider till/ från SOLIDWORKS PDM servrar.
Förbättringarna kan variera beroende på mängden latency (accesstider), storleken på datamängder och händelser.

Följande operationer fungerar bättre när latency till databasservern är hög:

 • Checka in
 • Incheckning med automatisk statusförändring
 • Ångra utcheckning
 • Funktioner som menyer, genvägsmenyer, referensdialogrutor, File Explorer-flikar

Följande operationer fungerar bättre när latency till arkivservern är hög:

 • Lägga till filer
 • Ändra status på filändringar
 • Hämta filer
 • Hämta senaste versionen av filer

Hantera borttagna användare

Via administrationsverktyget kan du nu enkelt återställa raderade användare samt blockera enskilda användare från att logga in.
 
 
 
 Konfigurera övergångsåtgärder

Variabellistan i dialogrutan Statusförändringar innehåller egenskaper för användarna som introducerades i SOLIDWORKS PDM 2022.

Dessa är tillgängliga under användarlistan i arbetsflödet och administratörer kan använda dessa fält i följande övergångsåtgärder:

 • Importera data från XML
 • Öka revision
 • Skicka mail
 • Sätta variabler

Skapa hjälptext i Fildatakorten

I korteditorn kan man nu skapa hjälptext till fildatakortkontrollerna.
Det går inte att ange hjälptext för flik- och ramkontroller.

Hjälptexten kommer visas när du håller muspekaren över motsvarande datakortkontroll i fildatakortet.

 

Logga automatiskt in Administrationsverktyget 

Du kan nu logga in automatiskt på administrationsverktyget med hjälp av ett fördefinierat namn och lösenord eller den aktuella Windows profilen.

 

Kontrollogik i datakort

Det är nu enklare att tillämpa kontrollogik i datakort.

Förutom via menyn Kontroll kan du också komma åt kommandot Kontrollogik när du:

 • Klickar i kontrollverktygsfältet.
 • Klickar på Kontroll Logik i egenskapsfönstret.


Ej tillgängligt  via Kontrolltyperna -->Kontroll för kortsökning eller Kontroll för variabelsökning.

Loggning av filhämtning

Du kan upprätthålla en logg på serversidan med filer som hämtats för ett filvalv.
Detta möjliggör loggning av Hämta-operationen för valvet på alla arkivservrar.


Dialogrutan visar informations- och felhändelser för filerna som hämtas för ett valv på alla arkivservrar.

Ta bort datorer från Uppgiftslistan

Du kan ta bort datorer från listan över datorer eller servrar som stöder utförande av uppgifter.

Välj mellan:

 • Ta bort från Add-in Namn, detta tar bort datorn som en supporterande värd för alla uppgifter som använder samma add-in.
 • Ta bort från alla Add-ins, detta tar bort datorn som en supporterande värd för alla uppgifts add-in.

Ett bekräftelsemeddelande listar alla berörda uppgifter. Dialogrutan Uppgiftshistorik visar en lista över datorer som har tagits bort för den uppgiften.

Visa grupper för ärvda behörigheter

I administrationsverktyget under användaregenskaper, vid valet Administrativa rättigheter, kan du hålla muspekaren över gruppikonerna för att enklare se från vilken grupp behörigheten tilldelas ifrån.

En popup-dialogrutan visas som listar dessa grupper.
 


Notifikations Mall

Administratörer kan anpassa mallarna för automatiska meddelanden för ett valv. Detta hjälper till att visa information som är mer relevant för användaren.
Du kan redigera mallens ämne och brödtext i HTML-format och även använda variabler i aviseringsmeddelandet.Du kan också exportera meddelandemallar.

Att exportera:

 • Alla meddelandemallar.
 • Filnotifikationsmallar.
 • Notifikationsmallen för en filoperation.

Andra förbättringar

Förbättrad datasäkerhet, stöd för det senaste Windows 11 operativsystem och andra förbättringar.
SOLIDWORKS PDM krypterar all datatrafik till och från arkivservern.

 • SOLIDWORKS PDM 2023 stöder operativsystemet Windows® 11.
 • I SOLIDWORKS PDM fildatakort kan du nu kopiera text mellan fälten.